ผศ.ดร.ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
Titarii Wootijirattikal
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : Sc231
Phone : 4467
Mobile : --
E-mail : titarii.w@ubu.ac.th