ดร.สมคิด เพ็ญชารี
Somkid Pencharee
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room :
Phone : 4332
Mobile : 854801172
E-mail :