ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ
Oruethai Jaiboon
Department : ภาควิชาฟิสิกส์
Room :
Phone : 4238
Mobile : 4238
E-mail :