ดร.เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
Kriengsak Treeprapin
Department : ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
Room : SC218
Phone : 4452
Mobile : \N
E-mail : kriengsak.t@ubu.ac.th