รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว
Jantaporn Thongekkaew
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room :
Phone : 4495
Mobile : 4495
E-mail : jantaporn.t@ubu.ac.th, jantaporn_25@yahoo.com