ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล
Aranya Pimmongkol
Department : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Room :
Phone : 4203
Mobile : 4203
E-mail : arunya.p@ubu.ac.th
Educational Background

Ph.D. :  Plant Physiology, Clemson University, USA

M.Sc. : Botany, Chulalongkorn University, Thailand

B.Sc. : Biology, Khon Kaen University, Thailand